08 Jun 2019
June 8, 2019

عوارض جراحی بینی

0 Comment

عوارض جراحی بینی

در مقالات قبلی در ارتباط با جراحی بینی و نحوه انجام آن توضیح داده شده است اما بنا بر سوالات مکرر شما عزیزان در ارتباط با عوارض جراحی بینی توضیح خواهیم داد.انتخاب جراح بینی متبحر میتواند هرگونه عارضه ناشی از جراحی را به حداقل و یا حتی به صفر برساند.

توصیه هایی بعد از جراحی بینی به فرد گفته میشود همچون نحوه دراز کشیدن و خوابیدن بعد از جراحی ، ضربه نخوردن به بینی بعد از جراحی ، نحوه چسب زدن و آموزش هایی که بر انجام آن به بیمار داده میشود، عدم استعمال دخانیات همچون سیگار و قلیان بعد از جراحی به مدت مشخص به تجویز جراح بینی و غیره میتواند بسیار تاثیر گذار بر نتیجه جراحی بینی انجام شده و در نهایت رضایت ۱۰۰ % فرد از جراحی بینی باشد.

عوارض جراحی بینیچنانچه فرد سابقه بیماری داخلی نداشته باشد و ساختار و غضروف های بینی فرد نرمال و طبیعی باشد عوارضی بیمار را بعد از جراحی درگیر نخواهد کرد و با مهارت جراح بینی متبحر فرد جذابیت ایده آل چهره خود را با جراحی بینی به دست خواهد آورد.

اما چنانچه این موارد رعایت نگردد برخی علائم از دید عملکردی و تنفسی و یا برخی از دید زیبایی برای فرد مشکل ساز خواهد شد.

عوارض جراحی بینی از دید عملکردی

مواردی همچون چسبندگی داخلی بینی ، و مشکلات تنفسی ناشی از آن ، همچنین تنگی دریچه خارجی بینی و… میتواند فرد را از دید عملکرد تنفسی خود دچار مشکل کند.

عوارض جراحی بینی از دید زیبایی

اما مواردی همچون عدم تقارن سوراخ های بینی ، قوس خارج از حد استاندارد بینی ، بالا رفتن بیش از حد نوک بینی ، آسیب های پوستی و غیره مواردی است که فرد را از دید زیبایی تحت تاثیر و درگیر خواهد کرد و فرد به ناچار مجبور به پرداخت هزینه مجدد و گذشت زمان و غیره جهت جراحی بینی ترمیمی خواهد کرد.

اطلاع داشته باشید که رفع نواقص ناشی از جراحی بینی اولیه بسیار مشکل و تنها جراح بینی متبحر و باتجربه میتواند نواقص بینی جراحی شده را رفع نماید.

بسیاری از افراد که ناراضی از جراحی بینی اولیه خود هستند با مراجعه به دکتر بشارتی زاده خواستار جراحی بینی ثانویه و ترمیم بینی خود هستند.

جراح بینی در تشخیص ترمیم بینی برخی افراد بسته به مشکل بینی نیاز میبیند تا از غضروف گوش و دنده فرد جهت اصلاح ساختار و زیر سازی بینی و برداشتن برجستگی های اضافی غضروفی در صورت لزوم  و جایگزینی آن با غضروف های ظریف و سالم جراحی ترمیمی را انجام دهد تا که برجستگی ها را مرتفع و فرورفتگی ها را پوشش دهد و فرم بینی را به بهترین نحو ممکن ترمیم و جراحی کند.

در زمان معاینه و لمس غضروف ها و پوست بیمار و با توجه به سن و جنس بیمار مشخص میشود که مشکل با برداشتن غضروف از گوش حل خواهد شد یا از دنده نیاز هست .