برگزاری دوره آموزشی سالمندیاری

برگزاری دوره آموزشی سالمندیاری : مرکز آموزش ملی مهارتی علوم پزشکی ، در راستای تحقق نیاز جامعه به آموزش مهارت هایی در زمینه نگهداری و مراقبت از سالمندان ؛ اقدام به تصویب دوره سالمندیاری و سالمندی و مراقبت از سالمند نموده است.

به طور کلی سالمندی ؛ یکی از دوره های حساس است که اغلب با ناتوانی ، کاهش توانایی های جسمانی ، بروز بیماری های متعدد و مسائلی از این قبیل همراه است.

لازم به ذکر است که سالمندی ، یک فرآیند زیست شناختی است ؛ نه بیماری!

حال آن که این روند ، می تواند با عملکرد درست و مراقبت های صحیح به تأخیر بیفتد.

سالمندیاری و مراقبت از سالمند که به صورت حرفه ای ، از ارکان کلیدی مراقبت سالمندان شناخته شده است ؛ وظیفه گسترده ای از خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبتی را برای حمایت از سالمندان ( هم در منزل و هم در مراکز نگهداری سالمندی ) ارائه می دهد.

برگزاری دوره آموزشی سالمندیاری
اهداف دوره آموزشی سالمندیاری

هدف از برگزاری دوره مراقبت از سالمند ، ارتقای سطح سلامت جامعه ؛ به خصوص سالمندان ، آشنایی با شغل مراقبت از سالمند ، کاهش بار روانی – عاطفی و اقتصادی – اجتماعی مراقبت از سالمند بر خانواده و نهایتا ایجاد اشتغال می باشد.

مرکز آموزش باران مهر درنیکا ؛ از جمله اولین مراکز آموزش های مهارتی فعال در کشور می باشد که با بهره گیری از بهترین و مجرب ترین اساتید ، اقدام به برگزاری دوره آموزشی سالمندیاری نموده است.

باید اشاره داشت که مهارت آموزان ، در پایان این دوره ؛ علاوه بر این که با روش های مختلف و جدید مراقبت از سالمند آشنا می شوند ، از مرکز ملی مهارتی وزارت بهداشت نیز گواهی معتبر دریافت خواهند کرد.
سرفصل های دوره آموزشی سالمندیاری

از جمله سرفصل های دوره سالمندیاری عبارتند از :

کلیات سالمندیاری
شناخت مشکلات شایع جسمی و روانی
شناخت سیستم های بدن انسان و تغییرات ناشی از سالمندی
آموزش مهارت های لازم جهت ارائه مراقبت های جسمی و روانی ، به سالمندان و بیماران مبتلا به دمانس و آلزایمر و ورزش و تمرینات مناسب.