بالابردن اطلاعات اما چگونه؟

معمولاً انتظارات و تصورات افراد در مورد زندگی مشترک بسیار نپخته است. نتیجه نیز آن می شود که بعد از ازدواج و با گذشت مدت زمانی کوتاه وقتی که جذابیت های ابتدایی کمرنگ می شوند، اختلافات شدت می یابند.

وقتی کسی با همین میزان آگاهی کم وارد زندگی مشترک می شود، اگر قرار باشد یک روز صبح زودتر از خواب بیدار شود تا نان بخرد یا شب از خوابش کم کند تا به کارهای عقب مانده ی خانه رسیدگی کند، احساس می کند بزرگ ترین لطف دنیا را در حق همسرش انجام داده است و حالا نوبت اوست که به نوعی جبران کند. چنین حساب و کتاب هایی تا حد زیادی از ناآگاهی در مورد مقتضیات زندگی مشترک ناشی می شود.

قبل از اینکه برای انتخاب همسر اقدامی انجام دهید، بهتر است کمی کتاب بخوانید، در کلاس های مرتبط شرکت کنید و از تجربیات نزدیکانتان استفاده کنید. یادتان باشد ساختن یک زندگی درست و موفق به این راحتی نیست، سرمایه گذاری زیادی لازم دارد تا موفق باشید!